Övriga tjänster

Teknisk fastighetsförvaltning

Vi tar hand om fastigheter och lokaler i den utsräckning ni önskar. Med vårt tillsynskontrakt ser vi till att allt fungerar och vi går igenom allt från trapphus, källare till driftutrymmen. Vi har översyn av alla funktioner i fastigheten, från byte av ljuskällor till el- och fläktrum. Vi erbjuder en helhetstjänst inom fastighetsförvaltning. 

Vi utgör ett brett utbud tjänster inom fastighetstjänster:

 • Tillsyn och rondering

 • Utförande av SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

 • Avläsningar

 • Felanmälan

 • Tillsyn och skötsel av installationer

 • Kontakter med boende

 • Jour

 • Privat beställda för våra medlemmar

Administrativ förvaltning

Anlitar ni oss för administrativ förvaltning kan ni vara trygga i att pappersarbetet runt fastigheten kommer att vara i sin ordning. Vi hjälper dig med tidskrävande och betungande uppgifter som störningsärenden, besiktningar med mera.

Entreprenad

Vi erbjuder hjälp med entreprenadarbeten av de flesta slag. Dräneringar, takomläggningar, fönsterbyten, badrumsrenoveringar med mera. Hos oss finns breda kompetenser inom bygg och renovering.

Besiktningar

Vi utför besiktningar av de flesta olika saker som har med fastigheter och bostadsområden. Här är några de typer av besiktningar som vi utför:

 • Fastighetsbesiktning

 • Skadebesiktning

 • Statusbesiktning

 • Avflyttningsbesiktning

 • Radonbesiktning

Låt oss besiktiga er fastighet eller BRF. På det sättet kan vi upptäcka fel innan de blir till riktigt stora problem, vi kan förlänga fastighetens livslängd och öka säkerheten och tryggheten för både boende och besökare.

renoveringsarbete

Ett brett utbud tjänster inom fastighetsservice