Övriga tjänster

Fastighetsskötsel

Vi utgör ett brett utbud tjänster inom fastighetstjänster:

 • Tillsyn och rondering

 • Utförande av SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

 • Avläsningar

 • Felanmälan

 • Tillsyn och skötsel av installationer

 • Jour

 • Hantering av nycklar

 • Kontakter med boende

Besiktningar

Vi utför besiktningar av de flesta olika saker som har med fastigheter och bostadsområden. Här är några de typer av besiktningar som vi utför:

 • Fastighetsbesiktning

 • Skadebesiktning

 • Statusbesiktning

 • Markbesiktning

 • Avflyttningsbesiktning

 • Konditionsbesiktningar

 • Radonbesiktning

 • Lekplatsbesiktningar

Låt oss besiktiga er fastighet eller BRF. På det sättet kan vi upptäcka fel innan de blir till riktigt stora problem, vi kan förlänga fastighetens livslängd och öka säkerheten och tryggheten för både boende och besökare.

renoveringsarbete

Ett brett utbud tjänster inom fastighetsservice