Professionell förvaltning
av fastigheter

BRF - Fastighetsägare - Kontor

Professionell förvaltning
av fastigheter

BRF - Fastighetsägare - Kontor

Vi tar hand om alla aspekter av din fastighet

Välkommen till ett renodlat företag inom fastighetsskötsel och teknisk förvaltning i Stockholm. Vi hjälper privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag i huvudstaden med alla frågor som ingår i förvaltning av fastigheter.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på teknisk förvaltning så återkommer vi inom kort!

Förvaltning i Stockholm som ger din fastighet än längre livslängd

Vilka tjänster du väljer att anlita oss för bestämmer du själv, det finns ett stort smörgåsbord att välja från. Vi skriver ett tydligt och klart förvaltningsavtal helt enligt dina önskemål.

Alla våra medarbetare är välutbildade och vi följer noga utarbetade riktlinjer gällande både vårt miljö- och kvalitetsarbete.

byte till energisnål belysning

Varje kvadratmeter är guld värd

På dagens heta fastighetsmarknad där varje kvadratmeter är guld värd är det av stort intresse med en ordentligt utförd förvaltning av fastigheter. Detta gäller givetvis ännu mer på Stockholms intensiva fastighetsmarknad. Låt oss ta hand om förvaltningen av din fastighet – med vår stora erfarenhet hjälper vi er att ta hand om din fastighet på bästa sätt.

Alla fastighetsägare har mycket att tänka på. Fastighetsförvaltning är tidsödande och krävande och svårt att hinna med på egen hand. För att de boende ska trivas krävs ett ansenligt arbete. Tillsyn ska utföras, felanmälningar lämnas in, alla olika serviceinsatser ska samordnas. Vi har stor erfarenhet av förvaltning i Stockholm och kan hjälpa dig hela vägen från att planera till att utföra de arbeten som behövs.

Här är några av de delar vi kan erbjuda i vår tjänst för förvaltning:

 • Konsultuppdrag

 • Tekniska utredningar och teknisk konsultation

 • Termografering. Ett effektivt sätt att upptäcka onödigt energiläckage i en fastighet

 • Utvärdering och uphandling av externa anbud

 • Medverkan på styrelsemöten och andra viktiga sammankomster som rör fastigheten

 • Upphandlingar av entreprenader

 • Inventering och uppmärkning de olika lägenheternas förråd

 • OVK-uppföljning. Vi håller koll på fastighetens ventilation och föreslår eventuella åtgärder

 • Skötselplaner för olika delar av fastigheten

 • Vi hjälper till att upprätta dokumentation av SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Läs mer om SBA

 • Avläsningar

 • Vi kan sköta alla kontakter med försäkringsbolag

 • Störningsärenden

 • Kontakter med olika myndigheter

 • Vi kan hjälpa till att lägga upp underhållsplaner och flerårsbudgetar. Vi kan även medverka i ordinarie budgetarbete

 • Analys och felstatistik

 • Kontakter med boende

Vårt mål är att göra din förvaltning så bekymmersfri som möjligt. Vi tar hand om alla aspekter av din fastighet. Vi sätter alltid våra kunder i centrum och lägger stor vikt på ett professionellt och personligt bemötande. Vi lever alltid upp till våra löften och håller utsatta tider.

Viktigt att upprätta en underhållsplan

Den tekniska förvaltningen baseras på en specifik underhållsplan som finns för varje fastighet. Denna plan uppdateras och förändras regelbundet så att vi kan upptäcka de byggnadstekniska förändringar som uppstår och möta de olika behov som de boende har.

Bevakning av avtal, visningar, förhandlingar och hantering av försäkringsärenden är andra tjänster som också kan ingå i teknisk fastighetsförvaltning.

Vår projektorganisation kan även leverera bostadsanpassningar, ombyggnationer, projektledning och projektuppföljningar.

Välkommen – vi hjälper dig med förvaltning i Stockholm.

Förvaltning som ger din fastighet längre livslängd